Ordinul Jedi


Nu există Emoţii – Există Pace
Nu există Ignoranţă – Există Cunoaştere
Nu există Moarte – Există Forţa

Membri Ordinului Jedi sunt o subclasă de eroi focalizaţi pe promovarea Păcii. Eroii sunt persoane ce transformă compasiunea (o virtute personală) în acţiune eroică (o virtute civică). Când fac lucrul acesta, pun cea mai bună variantă a propriei persoane în slujba umanităţii.

Adevăratul eroism este remarcabil de sobru, foarte neimpresionant. Nu este nevoia de a-i depăşi pe ceilalţi cu orice preţ, ci nevoia de a-i sluji pe ceilalţi cu orice preţ. ” – Arthur Ashe

Forţa este o presiune evolutivă ce permite unei planete să devină inteligentă. Ea a ghidat evoluţia în plan biologic spre formarea conştiinţei. Prezenţa conştiinţei a dus la formarea noosferei. În prezent noosfera evoluează spre punctul omega. Rolul cavalerilor Jedi constă în accelerarea vitezei de evoluţie a noosferei prin eliminarea conflictului. Persoanele sensibile la această Forţă pot ajunge să o înţeleagă mai bine şi să o folosească pentru a ghida procesul evolutiv.

Pentru a ajunge să folosească eficient Forţa, cavalerii Jedi sunt încurajaţi să adopte un regim strict de întreţinere în cele 3 domenii majore: fizic, mental şi social.

În domeniul fizic sunt încurajate exerciţiile fără echipament.

În domeniul mental este încurajată dezvoltarea armonioasă a celor două laturi:
– latura perceptivo-experentială prin practicarea conştientizării atât în sesiuni formale de mediaţie cât şi prin introducerea conştientizării în actvitatile cotidiene.
– latura rationalo-executivă prin cultivarea gândirii critice şi a scepticismului interogativ.

În domeniul social este încurajată cultivarea conexiunilor de calitate.

Principala armă a cavalerilor Jedi este conexiunea empatică. Este încurajată abordarea celor din jur cu intenţia de a creă această conexiune. Este încurajată păstrarea atenţiei în prezent focalizată pe voinţa Forţei atât în propria persoană cât şi în cei din jur.

2 replies on “Ordinul Jedi”

Leave a Reply